General forsamling.

Kom og gør din stemme gældende.

Kalenderen

Kontortid, kom og snak med bestyrelsen.

19:00 Bestyrelsesmøde

Kontortid, kom og snak med bestyrelsen.

19:00 Bestyrelsesmøde

Kontortid, kom og snak med bestyrelsen.

19:00 Bestyrelsesmøde

 

Smørum Kabelnet afholder ordinær generalforsamling 

Tirsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.30 i kulturhuset,

Flodvej 68, 2765 Smørum.

Dagsorden ifølge vores vedtægter.

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, dvs d. 7. februar 2018.

Der bliver omdelt materiale midt i februar.

Vel mødt.

Bestyrelsen

 

 

Generalforsamlingen kort:

Generalforsamlingen blev afholdt d. 21/2-2018, i Kulturhuset.

Der var fremmødt 48 medlemmer.

Følgende ting blev vedtaget:

 

  • Formandens beretning.
  • Årets revideret regnskab.
  • Bestyrelsens forslag om ændring af §5 og §6 blev vedtaget på ordinær generalforsamling 
  • Budget blev ændret, udbygnings omkostninger blev ændret til 1.300.000. Grundet en del ekstra omkostninger i forbindelse med GIGA ombygning. Der vil så være et underskud på 500.000 som tages fra egenkapitalen. Kontingent blev fastsat til 360 kr.

 

 

Bestyrelsemedlemmerne blev genvalgt uden modkandidater.

Suppleanter blev genvalgt.

2 Revisor blev valgt samt en revisor suppleant.

Der kommer referat senere.

På ekstraordinær generalforsamling blev bestyrelsens forslag om ændring af §5 og §6 vedtaget.

Vores vedtægter

Vedtaegter_2015.pdf

 © Smørum Kabelnet   Se adresse under kontakt information    2765 Smørum

TYPO3 CMS & WEBDESIGN - WWW.T3CMS.DK