Du er ved at melde din grund ud

af foreningen. Hvis du har solgt eller flytter skal du kontakte YouSee. Ellers er udmeldelse som forskrevet i vedtægterne.

Udmeldelses informationer.

Du skal selv huske at opsige dine abonnementer hos YouSee.

Folketinget vedtog i foråret et lovforslag som medfører at tilslutningspligten jf. lokalplaner og deklarationer/servitutter ikke længere er gældende pr. 31/12-2013.

Dette medfører, at beboere i de områder som Smørum Kabelnet dækker ikke længere har pligt til at være medlem af Smørum Kabelnet.

Undtagelsen for dette er boligforeninger, hvor man som beboer ikke enkeltvis kan melde sig ud.

Det er boligforeningen, som har indgået tilslutningsaftale med Smørum Kabelnet, og det er kun boligforeningen som kan opsige denne.

Udmelding foregå ifølge  §5 i foreningens vedtægter. Det vil sige med mindst 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.  

Sker udmeldelsen i perioden 1. januar til  30. september, vil den være gældende per 31. december samme år.

Sker udmeldelsen i perioden 1. oktober til  31. december, vil den så først være gældende per 31. december efterfølgende år.

Vi hører meget gerne hvad der har gjort, at du ikke længere vil være medlem i vores forening. Send gerne en mail til Opens window for sending emailformanden eller vælg at udfylde spørgeskemaet efter at du har udfyldt udmeldelses formularen.

 Vi håber at du har lavet en grundig overvejelse og specielt sammenligner priser på længere sigt, hvor introduktions- og speciel priser ikke længere er gældende.

 

 

Udmeldelse formular. Skal IKKE bruges hvis du flytter fra boligen.

 © Smørum Kabelnet   Se adresse under kontakt information    2765 Smørum

TYPO3 CMS & WEBDESIGN - WWW.T3CMS.DK