Velkommen til Smørum Kabelnet

Vores net forsyner de fleste områder i Smørumnedre med tv, internet og telefoni.

Velkommen til Smørum Kabelnet!

Vi er en forening, hvor vi er næsten 3.000 boliger i Smørum området. Vores primære formål er at kunne levere billigst og bedst muligt TV og internet. Foreningen er startet som flere små foreninger. De er med tiden slået sammen til en stor forening. Foreningen startede tilbage i begyndelsen af 1970'erne. I øjeblikket har vi lavet en aftale med YouSee, som forsyner os med internet og TV. Vær opmærksom på at Yousee har fejl på deres hjemmeside når det angår priser. Find de rigtige priser her.

 

Til- og fraflytning:

Skal ske til YouSee på telefon 70 70 40 40.

Ny adresse i Smørum Kabelnets område:

Ved tilflytning til et nyt medlemskab af Smørum Kabelnet kontaktes vores serviceleverandør; DKTV på tlf.: 43 22 66 21 og der bestilles en tilslutning til Smørum Kabelnet. 

Tilflytter vil blive faktureret for servicearbejdet direkte fra serviceleverandøren.

 

Pakkeskift:

Ved pakkeskift kontaktes YouSee's kundeservice på 70 70 40 40

Internet og IP-telefoni:

Ved ønske om internet- og IP-telefoniforbindelse gennem Smørum Kabelnets net skal YouSee kontaktes direkte af medlemmet for bestilling af de ønskede produkter. Kontaktoplysninger til leverandører findes på Smørum Kabelnets hjemmeside - Internet

Priser:

Priser på såvel programpakker, tilmelding til Smørum Kabelnet og pakkeskifter findes på Smørum Kabelnets hjemmeside: priser

Yderligere oplysninger:

Såfremt der skulle være spørgsmål til procedurerne kan kasseren kontaktes via mail kasserer(at)smoerumnet.dk  eller Niels Engel engel.niels(at)gmail.com tlf 40963162.

 © Smørum Kabelnet   Se adresse under kontakt information    2765 Smørum

TYPO3 CMS & WEBDESIGN - WWW.T3CMS.DK